Close cookie policy popup window
This site uses cookies for analysis purposes only. This helps us understand how you and other visitors use our site. To see a complete list of these cookies or to opt out please access our cookie policy page.

You will see this message only once, but you will be able to find more information about our use of cookies or opt out at any time.

Your Network of Opportunity

Small Medium Enterprise of the Year

Small Medium Enterprise of the Year

 

Must provide a financial template

Provide evidence, particularly testimonials from customers, of exceptional

Customer service (social media reviews acceptable).

Provide evidence of what makes your business stand out from others.

Provide details of most notable achievements to date.

Must complete a current and future employment template.

Must confirm a commitment to equal opportunities and environmental sustainability.

The winner of each category will receive: -

Free publicity (further details in 'why you should enter' section)

A trophy

A certificate

The closing date for entries is 5pm on 12th  February 2018.

Menter Bach neu Ganolig y Flwyddyn

Rhaid rhoi templed ariannol

Rhoi tystiolaeth, yn arbennig eirda gan gwsmeriaid, o wasanaeth rhagorol i gwsmeriaid (adolygiadau ar y cyfryngau cymdeithasol yn dderbyniol)

Rhoi tystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud i'ch busnes sefyll allan o fusnesau eraill

Rhoi manylion y llwyddiannau mwyaf nodedig hyd yma

Rhaid llenwi templed cyflogaeth gyfredol a dyfodol

Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol

Bydd enillydd pob categori yn derbyn:

Cyhoeddusrwydd am ddim

Tlws

Tystysgrif

Bydd prif enillydd Gwobrau Busnes Blaenau Gwent 2018 yn derbyn:

Cyhoeddusrwydd am ddim

Tlws

Tystysgrif

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Chwefror 2018

Blaenau Gwent; home of the Ebbw Vale Enterprise Zone